doktrínaPojem doktrína přenesený ze sféry náboženství do politiky znamená doslovně učení či nauka. Představuje ji systematický soubor principů a názorů na konkrétní problém. Politická doktrína znamená jakýkoliv pokus uspořádat politické ideály i praktické politické postupy v systém nebo je učinit vnitřně koherentními, tj. souvislými, bezespornými. Doktrína může vycházet z ideologie nebo být přímo její součástí. Termín doktrína se používá většinou pro koncepci činnosti státu v určité oblasti, může jít například o zahraničněpolitickou doktrínu (vymezuje zájmy a cíle určitého státu a definuje nástroje a způsoby jejich prosazení), doktrínu obrannou (koncepce a charakter armády) či bezpečnostní.

Datum vytvoření: 11. 3. 2001
Datum aktualizace: 19. 3. 2001
Autor: -KJ-

Odkazující hesla: freudismus, Nixonova doktrína, římskokatolická církev.

Reklama: