chiliasmus[Chiliazmus, řečtina], náboženské učení o druhém Kristově příchodu a o jeho tisíciletém království na zemi. Starověcí Židé spojovali chiliastické představy s Mesiášem. Ve středověku byl chiliasmus součástí lidového kacířství s proticírekvními a protifeudálními rysy (učení Jáchyma Fiore, Amalrika de Beny, lidové proroctví). Významnější roli měl chiliasmus v husitství, kdy se vedle jeho pasívně vyčkávací podoby uplatnila i činorodá revoluční forma v počátcích Tábora. Chiliasmus zůstal i v husitství vnitřně rozporným jevem. V pozdějším vývoji chiliastické myšlenky nabyly jednoznačně zpátečnický charakter (například u adventistů).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 7. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bernhard Rothmann, kacířství, Melchior Hoffmann, Michal Institoris.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: