adamitéNáboženství

[Řečtina < hebrejština], naháči – příslušníci náboženských sektářských skupin. Přes chiliasmus dospívali k panteismu, živelnému materialismu a utopickému komunismu. Byly jim připisovány zvrácené představy o pohlavním soužití. Adamité měli předchůdce v gnostických sektách starověku a středověku. – V Čechách nejradikálnější skupina husitské revoluční chudiny. Začátkem roku 1421 vypuzeni z Tábora; téhož roku vyhlazeni Žižkovým vojskem. Adamité byli též mezi východočeskými „marokánci“ a „dětmi čistého živého“ v 18. a 19.století.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: kacířství.

Reklama: