BretaňMísta a oblasti

Francouzsky Bretagne [Bretaň], kraj v západní Francii, 27 209 km2, 3 335 414 obyvatel (2018), krajské město Rennes. Departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Geologicky nejstarší území Francie (pískovce, granity, přeměněné horniny), skalnaté pobřeží. Mírné podnebí. Tradiční venkovské obyvatelstvo, lidové kroje, palačinky, mošt, keltská hudba. Pozemky uspořádány geometricky, pole, louky obklopené náspy s keři a stromy (typ bocage). Chov ústřic. Mořské lázně Saint-Malo, Morlaix, Roscoff, Douarnenez. Historické území v západní Francii. Ve starověku a raném středověku součást Armoriky, po příchodu keltských Britů v 5. až 6. století se vytvářelo samostatné království. Franská říše zřídila v 8.–9. století na hraničním území s Bretagne bretaňskou marku (v jejím čele do roku 778 Roland). Na počátku 10. století dobyli Bretagne Normani, poslední král Alan (†952) od roku 936 v hodnosti vévody. Alanův bratr Eudon (†1062) se stal zakladatelem rodu hrabat z Penthièvre, kteří se účastnili dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem, vytvořili hrabství Richmond a okolo roku 1137 nastoupili vládu v Bretagne. Dědička Bretagne, po smrti vévody Conana IV., (†1171) Konstancie (†1201), se provdala za Geoffroie († 1186), syna anglického krále Jindřicha II. Bretagne tím nepřímo začleněna do angevinské říše. Po zavraždění vévody Artura (†1203) králem Janem Bezzemkem se dědičkou Bretagne stala Arturova sestra Alice (†1221), která se provdala za francouzského prince z rodu Kapetovců, Petra hraběte z Dreux (†1250). Za jeho vlády správní reformy v zemi, Bretagne se kulturně a politicky sbližovala s Francií. Od roku 1200 ustupuje bretaňský jazyk francouzštině (převládla v 16. století). Po vymření hlavní linie bretaňských vévodů v roce 1341 boj o Bretagne za účasti Anglie a Francie v rámci stoleté války. V roce 1379 získal vládu Angličany podporovaný rod Montfort. Za vlády Montfortů hospodářský a kulturní rozkvět Bretagne. Vévodové se snažili udržet nezávislost Bretagne na Francii (Bretagne byla formálně francouzské léno) zejména spojenectvím s Burgundskem. Dědička dynastie Monfort Anna Bretaňská se provdala roku 1490 za Maxmiliána I. Habsburského, ale po vpádu francouzských vojsk do Bretagne byla do nucena sňatek zrušit, faktické připojení Bretagne k Francii legalizovaly její sňatky s francouzský králi Karlem VIII. a Ludvíkem XII. a sňatek její dcery Claude (†1524) s Františkem I. Se souhlasem stavů Bretagne vyhlásil František I. 14.8.1532 trvalou unii (Union perpetuelle) mezi Francií a Bretagne. Zvláštní postavení si Bretagne udržela v rámci francouzský království až do Velké francouzské revoluce konce 18. století. Bretagne rozdělena poté na pět departementů, v roce 1972 byl zrušen departement Loire-Atlantique.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 2. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: Brest, Carnac, Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Lorient, Morbihan, Nantes, Pont-Aven, pravěké umění, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Vannes, Vendée, západofranská říše.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: