Bizonie[Bizonye], dvojpásmo – útvar na území Německa vytvořený separátní dohodou vlád USA a Velké Británie 2.12.1946 o sjednocení americké a britské okupační zóny. Vstoupila v platnost 1.1.1947. Vznik Bizonie byl přípravnou fází k uskutečnění projektu separátního německého státu. 25.6.1947 se ve Frankfurtu nad Mohanem konstituovala hospodářská rada Bizonie s částečnou parlamentní pravomocí, 8.4.1946 splynula Bizonie s francouzským okupačním pásmem v Trizonii.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Trizonie.

Reklama: