bitva u Dessavského mostuVojenství
Bitva třicetileté války (1626). Proběhla v tzv. dánské fázi konfliktu v důsledku Valdštejnova rozhodnutí obsadit most přes Labe u Dessau (kvůli zajištění dopravy zásob) a vybudovat na obou březích řeky opevnění. Následovalo dlouhé obléhání těchto pozic protestantskými silami, které se 25.4.1626 pod vedením hraběte Mansfelda pokusily dobýt předpolí mostu na pravém břehu Labe. Dva provedené útoky byly odraženy při ztrátě 1000 Mansfeldových mužů. Valdštejn však vítězství nedokázal využít a Mansfeld v několika následujících měsících sestavil novou armádu, s níž vpadl do Slezska.

Datum vytvoření: 24. 4. 2008
Datum aktualizace: 25. 4. 2008
Autor: mim