Austrálie

MapaGeografie / Kontinenty / Austrálie

[Latinsky Terra australis, jižní země], nejmenší a nejméně zalidněný světadíl, na jižní polokouli po obou stranách obratníku Kozoroha mezi Tichým a Indickým oceánem, území kontinentálního státu – Austrálie. Rozloha 7,69 milionu km2, 25 831 500 obyvatel (odhad 2021), hustota zalidnění 2 obyvatelé na 1 km2. Krajními body pevniny jsou mysy: na severu York, 10°41' j.š., na jihu Wilsonův, 39°08' j.š., na západě Příkrý, 113°09' v.d., a na východě Byronův, 153°39' v.d. Jejich vzdálenost v poledníkovém směru je 3200 km a ve směru rovnoběžek 4100 km. Pobřeží je málo členité, na severovýchodě je lemováno Velkým bariérovým útesem. Ke světadílu se počítá i Tasmánie, v širším pojetí také Nová Guinea. Západní polovinu Austrálie tvoří starý předkambrický štít s pouštními a polopouštními tabulovými plošinami a pánvemi se slanými jezery. Střed vyplňuje Středoaustralská nížina a východní pobřeží lemují horská pásma Velkého předělového pohoří. V Australských Alpách je nejvyšší vrchol pevniny Mount Kosciusko, 2230 m n.m. Nejnižší bod leží v depresi Eyrova jezera (-12 m). Střední výška je malá (270 m). Austrálie má zásoby nerostných surovin, především rud železa, mědi, niklu, olova, zinku, uranu, ropy, zemního plynu, uhlí. Kdysi významná ložiska zlata jsou dnes téměř vyčerpána. Asi dvě třetiny povrchu jsou bezodtoké, stálá říční síť se vyvinula jen na východě (největší Murray s přítoky). Severní okraj pevniny má podnebí vlhké tropické, většina Austrálie subtropické, vnitrozemí je aridní. V rostlinstvu a živočišstvu jsou zastoupeny četné endemické druhy.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 11. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Australasie, Austrálie, Australské Alpy, australské výtvarné umění, Darling, Discovery, Edward John Eyre, etnické výtvarné umění, flétňákovití, kaloňovití, kasuár, Kingův ostrov, Klokaní ostrov, kontinent, Korálové moře, kruhoočkovití, kunovcovití, Luis Vaez de Torres, Macadamia, Malajské souostroví, Matthew Flinders, Murchison, Murrumbidgee, rajkovití, Spencerův záliv, Tasmánie, Tasmanovo moře, Tichý oceán, Torrensovo jezero, Torresův průliv, Velká písečná poušť, Yorský poloostrov, Yorský poloostrov, Západoaustralská tabule, žluvovití.