Auguste RodinBiografie / Sochařství
[Roden], *12.11.1840 – †17.11.1917, francouzský sochař, hlavní představitel moderního sochařství, překonávající eklekticismus 19. století příklonem k empirii. V raných, romantikou ovlivněných dílech převládá naturalismus, později, ovlivněn malířským impresionismem, dospěl k sochařskému zhodnocení světla a stínu. Impresionistické omezení na zrakový vjem překonal chápáním psychofyzických stránek života, vycházeje ze soudobého filosofického a psychologického poznání. Jeho dílo je ovlivněno literárním symbolismem (například Brána pekla, inspirovaná básnickými představami Ch. Baudelaira a Danta Alighieriho). Vystupňováním výrazové složky (pomník H. de Balzaca) se stal předchůdcem expresionismu. Fragmentalizace lidské figury znamená předěl v dějinách moderního sochařství. Je autorem nového typu pomníku (Občané z Calais), psychologických portrétů (G. Mahler, V. Hugo, Balzac), četných studií, kreseb a akvarelů. Kolem roku 1900 hluboce ovlivnil velkou část evropského sochařství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 12. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antoine Bourdelle, české výtvarné umění, francouzské výtvarné umění, Fülöp Ötvös Beck, Georg Kolbe, Germaine Richierová, Giacomo Manzú, Hermann, Jan Štursa, Josef Mařatka, Kybelé, maďarské výtvarné umění, Medardo Rosso, Musée National du Louvre, Otto Gutfreund, Raymond Duchamp-Villon, Rik Wouters, severoamerické výtvarné umění, Spolek výtvarných umělců Mánes, Wilhelm Lehmbruck.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: