KybeléMytologie, latinsky Cybele, Kybela – maloasijská bohyně, Velká matka bohů. V Řecku byl zaveden kult Kybelé již v archaické době (ztotožnění s bohyní země Gaiou nebo s Diovou matkou Rheou), v Římě na sklonku 3.století př.n.l. Na její kult byly vázány výstřední obřady spojené s orgiemi, ostře kontrastující s prostotou a důstojností obřadů starověkých Řeků a Římanů. Kybelé byla zobrazována na voze taženém lvy a s korunou z hradební zdi na hlavě. Chrámy Kybelé například ve Smyrně, Efesu, Mílétu. Antická vyobrazení velmi častá. V novověku pozoruhodná výtvarná díla s tématem Kybelé od A.Mantegni, A.Böcklina, A.Rodina.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Attis, Matky-bohyně, Métróon, montanismus, Ops, piniová šiška, Velká matka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: