antiklerikalismusNáboženství
Negativní postoj ke křesťanskému kléru, zejména k jeho zapojování do politických a obecně světských záležitostí. Existoval už ve středověku, kdy jeho stoupenci kritizovali především nepřítomnost duchovenstva na farnostech, z nichž vybíralo desátky, a mnohoobročnictví – držení několika církevních úřadů jednou osobou. Protiklerikální nálady připravily půdu pro nástup reformace a učení Johna Wyclifa a Martina Luthera. Počátky moderního antiklerikalismu spadají do doby osvícenství, kdy skeptičtí filozofové (např. Voltaire) kritizovali vliv kléru na monarchii. Tento postoj se projevuje i v nejnovějších českých dějinách, silný byl např. za první republiky.

Datum vytvoření: 24. 4. 2008
Datum aktualizace: 25. 4. 2008
Autor: mim

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: