Alzheimerova nemoc[Alchajmrova, podle A. Alzheimera, *1864–†1915], choroba mozku, nejčastější příčina demence. Některé formy mají familiární výskyt. Presenilní forma začíná před 65. rokem života, senilní forma později. Příčina choroby není známa, jsou popsány mutace některých genů zvyšující riziko vzniku nemoci (např. apolipoprotein E4). Projevuje se poruchou paměti, afázií, apraxií, agnozií, poruchami výkonných funkcí, orientace, citů, motivace. Je narušeno sociální a pracovní fungování postiženého, je výrazně postižena jeho osobnost i v estetické a etické sféře s egocentrismem. Postupně dochází k rozvratu osobnosti, inkontinenci, upoutání na lůžku a úmrtí. Nemoc trvá několik let, rychlejší průběh má u familiární a presenilní formy.

Datum vytvoření: 8. 4. 2008
Datum aktualizace: 5. 4. 2016
Autor: -JH-

Odkazující hesla: Alberto Lattuada, Annie Girardot, demence, Karel Kachyňa, Kate Mulgrew, mannitol, Pavel Vondruška, Saul Zaentz.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: