zóon polítikonAristotelova charakteristika člověka jako tvora společenského (zóon polítikon). Podle Aristotela je život ve státě přirozenou podstatou člověka. Člověk je bytost přirozeně společenská. Mimo stát žije buď ničema, nebo nadčlověk.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 6. 2006
Autor: -red-