Zlatá hordaStáty / Středověk

Ulus Džuči, chanát Kypčak – feudální státní útvar ve východní Evropě a střední Asii, vzniklý jako výsledek mongolsko-tatarských výbojů. Byla založena roku 1241 Batu-chánem. Ovládala rozsáhlé území od Dněstru po Irtyš, náleželo k ní Povolží, severní Kavkaz, jihoruské stepi, část pobřeží Černého a Kaspického moře a značná část střední Asie s přilehlou oblastí západní Sibiře, jádrem bylo dolní Povolží. Hlavní město bylo Saraj-Batu (blízko dnešní Astrachaně), od 1.poloviny 14.století Saraj-Berke (u dnešního Volgogradu). Zlatá horda byla původně v závislosti na mongolském chánovi, od poloviny 13. století nezávislá. Ruská knížectví nebyla její součástí, platila však vládcům Zlaté hordy daň a podrobovala se jim v řadě politických otázek. Obyvatelé říše tvořili vedle kočovných Mongolů, Tatarů a Polovců zejména porobení volžsko-kamští Bulhaři, Arméni, Rusové, Mordvini, Řekové. U kočovných obyvatel převládaly patriarchální a polofeudální vztahy, u usedlého obyvatelstva feudální. Politická správa Zlaté hordy měla vojenský ráz, zvláštní postavení měli výběrčí daní – baskakové, v čele stáli chánové z Čingischánova rodu. Za chána Džanibeka v letech 1342–1357 dosáhla vrcholu své vojenské moci. V 60. až 70. letech 14.století se faktickým vládcem hordy stal Mamaj. Od poloviny 14. století postupně narůstaly vnitřní rozpory a zesiloval vnější tlak (Karakitani, Tímúr a zejména ruská knížectví). Dočasné upevnění centrální moci přinesla teprve vláda chána Tochtamyše v letech 1380–1395. Jeho porážka Tímúrem však znamenala úder, z něhož se Zlatá horda již nevzpamatovala. V průběhu 15.století se postupně rozložila. Roku 1438 vznikl v Povolží kazaňský chanát, 1443 se odtrhl Krym, v průběhu 15. století se utvořil astrachaňský, sibiřský a kazašský chanát a roku 1480 se nadvlády Zlaté hordy definitivně zbavilo Moskevské veliké knížectví.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aštarchánovci, Astrachaň, Bärkä Fäkyjh Kotbi, Baškortostán, Batu-chán, Chorezm, Čuvašská republika, Džuči, Ivan I. Danilovič Kalita, Jurij Danilovič, kazaňský chanát, Krym, krymský chanát, Mamaj, Michail Alexandrovič, Michail Jaroslavič, Moskevské veliké knížectví, Nogajská horda, Roland Borşa, Tataři, Tímúr, Tochtamyš, Ukrajina, Vasilij I. Dmitrijevič.

Reklama: