Zlatá bula sicilskáListina vydaná ve prospěch Přemysla I. Otakara římskoněmeckým a sicilským králem Fridrichem II. Rogerem v Basileji dne 26.9.1212. Byla k ní přivěšena zlatá pečeť sicilského krále. Potvrzovala a rozšiřovala práva a výsady českých králů a Českého království. Uznávala tím zároveň nezávislost a svrchovanost českého státu, narušenou dříve zásahy římskoněmeckých panovníků v období 1173–1196. Navazovala na dnes nezachované privilegium Filipa Švábského z roku 1198 o obnovení dědičného Českého království. Římskoněmecký panovník měl uznat a schválit lenním obřadem (předáním praporců) za vládce Čech jen panovníka, který byl zvolen v Čechách šlechtickými předáky. Byla potvrzena svrchovanost a územní integrita českého státu (včetně Moravy; český král si také podržel právo investitury vlastních biskupů). Čeští králové měli symbolicky podpořit římské jízdy římskoněmeckých králů (300 bojovníků nebo hřiven) a navštěvovat říšské sjezdy, pokud by se konaly v Bamberku, Norimberku nebo Merseburgu. Zásada nezávislosti českých králů ve vztazích k říši byla později rozvinuta v roce 1356 ve Zlaté bule Karla IV.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 9. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Fridrich II., Přemysl I. Otakar, Přemyslovci, římskoněmecká říše.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: