živecSkupina velmi rozšířených horninotvorných nerostů, hlinitokřemičitanů draselných, popřípadě sodných a vápenatých. Nejznámější jsou jednoklonný ortoklas a trojklonné plagioklasy. Větráním živců vznikají jílové nerosty.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: arkóza, Bowenovo reakční schéma, číslo tmavosti, dinasový křemenec, fenit, haüyn, hliník, imbibice, kaolinit, lehké minerály, nefelin, ortoklas, pórovina, žula.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: