Zikmund KorybutovičŠlechta
†1.9.1435, litevský kníže, syn Dimitrije Korybutoviče (†1399), příbuzný litevského velkoknížete Vitolda a polského krále Vladislava II. Jagiełła. Když roku 1421 nabídli pražští husité českou korunu Vitoldovi, vyslal litevský velkokníže z opatrnosti Zikmunda Korybutoviče do Čech jako svého náměstka. Roku 1422 byl Zikmund Korybutovič přijat husity za zemského správce. Roku 1423 byl odvolán do Litvy, ale roku 1424 se samostatně vrátil do Čech, když mu pražané nabídli českou korunu. Sblížil se s husitskou pravicí, při převratu v Praze byl 17.4.1427 zatčen a internován na Valdštejně v severních Čechách. Později působil na straně husitů v severní Moravě a ve Slezsku, kde se stal roku 1430 táborským hejtmanem v Hlivicích (Gliwice). Byl účastníkem bitvy u Domažlic. Po návratu na Litvu padl v polsko-litevské válce na straně Jagiella.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jan Městecký z Opočna, Jan Smiřický ze Smiřic, Jan Žižka z Trocnova, pražané .

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: