Jan Městecký z OpočnaŠlechta
†1430 nebo 1431, český šlechtic, držitel statků ve východních Čechách; typický představitel feudálně politického oportunismu a sobectví. 1.11.1415 vyloupil spolu s Otou z Bergova klášter Opatovice nad Labem. Téhož roku spolupečetil stížný list české šlechty, protestující u kostnického koncilu proti Husovu odsouzeni, ale zůstal na straně katolíků. V letech 1420 – 1424 se účastnil bojů proti Žižkovi a orebskému bratrstvu. V roce 1427 se exponoval v bojích o Prahu ve prospěch Zikmunda Korybuta a v roce 1429 jel v husitském poselstvu do Bratislavy k jednání se Zikmundem Lucemburským.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: