ZarathuštraNáboženství
Řecky Zoroaster – 7.–6. století př.n.l., prorok a reformátor staroíránského náboženství, zakladatel zoroastrismu (pársismu). Vypracoval náboženskou sociální soustavu založenou na dualismu dobra a zla, mezi nimiž může člověk volit. Velebil usedlý způsob života, obdělávání půdy, chov dobytka, kult ohně. Zarathuštrovi je připisováno autorství nejstarší části Avesty, kázání zvaného gáthy. – Podle východních legend žil Zarathuštra v Baktrii za krále Vištáspy. V mládí údajně vystoupil na vysokou horu, kde mu bůh Ormuzd (Ahura Mazda) zjevil nové učení. Toto učení zaměřené mj. proti moci kmenových vůdců, kněží a kultu starých božstev, prý přijal pod vlivem zázraků konaných Zarathuštrou i král Vištáspa. Pozdější části Avesty ukazují Zarathuštru jako mytického bojovníka proti démonům, s nimiž bojoval nejen prostřednictvím slova a zázraků, ale i se zbraní v ruce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Avesta, mazdismus, perský jazyk, Vištáspa, zoroastrismus, zurvanismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: