AvestaSbírka zachovaných částí staroíránských svatých písem. Vznikla v l. tisicíletí př.n.l., sepsána byla později. Obsahuje hlavně myšlenky Zarathuštrova učení, modlitby, hymny, zpěvy, kázání, rituální formule a mravní předpisy. Hlavní části Avesty: Jasna, Visprat, Vidévdát, jašty (chvalozpěvy). Podle Avesty se tehdejší literatura nazývá avestskou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 3. 2014
Autor: -red-

Odkazující hesla: Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron, mazdismus, Vištáspa.

Reklama: