zahraniční obchodČást sféry oběhu zboží, která představuje směnu se zahraničím, tj. překračuje hranice jednotlivého státu či ekonomického celku (vývoz, dovoz, reexport). Předmětem zahraničního obchodu je nejen zboží, ale i různé služby a práva. Zahraniční obchod spojuje vnitřní hospodářství země se světovým hospodářstvím a plní důležité funkce v procesu rozvoje výrobních sil a mezinárodní dělby práce. Zahraniční obchod se týká výhradně jedné země (oblasti) nebo ekonomického celku ve vztahu k ostatním zemím a světu. Souhrn obchodních styků různých zemí tvoří mezinárodní obchod.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: