mezinárodní obchodSoučást světového obchodu, představuje souhrn vztahů spojených se směnou zboží mezi národními ekonomickými celky; je základní formou projevu internacionalizace výroby spojené s rozvojem výrobních sil. V historickém vývoji došlo k postupné přeměně původně izolovaných národních trhů ve světový trh; vzrostl také podíl výrobků a klesl podíl surovin ve světovém vývozu. V souvislosti s integračními tendencemi se projevily výrazné tendence k regionalizaci mezinárodního obchodu a také k rozvoji obchodních styků mezi zeměmi pro které jsou tyto styky vzájemně výhodné.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: zahraniční obchod.