ZagreusBožstvo vystupující v orfickém mýtu. Podle báje zplodil Zeus s Démétrou Persefonu, s tou pak Dionýsa Zagrea, jemuž chtěl svěřit svou vládu. Žárliví Titáni však Zagreuse roztrhali a snědli. Zeus je za to zabil bleskem a Apollónovi poručil, aby kusy Zagreova těla, zbylé v popelu Titánů, uložil v Delfách. Zagreovo srdce zachránila Athéna a Zeus z něho spolu se Semelou zplodil nového Dionýsa. Z popelu Titánů vzniklo podle orfiků lidské pokolení, které má v sobě princip titánský, jejž lidé mohou a mají překonat, a princip dionýsovský, který je může přivést ke spasení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 11. 2006
Autor: -red-