ZadarMěsta a obce
Přístavní město v Chorvatsku, u Jaderského moře. Na místě Zadaru existovala od 4. století př.n.l. ilyrská osada Liburna, od roku 34 př.n.l. římská Colonia Jadera. Po zničení Salony v roce 639 byl Zadar nejvýznamnějším dalmatským městem, od 7. století hlavním městem byzantské provincie Dalmacie a sídlem stratéga. V 10. století byl pod svrchovaností chorvatského království, v letech 991-1105 Benátek. Ve 12. století pod ochranou uherských králů, od roku 1154 sídlo arcibiskupství. V roce 1202 byl Zadar dobyt na začátku IV. křížové výpravy Benátčany a francouzskými rytíři a zpustošen, poté byl až do roku 1358 ovládán Benátkami, v letech 1358-1413 příslušel k Uhráni, 1413-1797 pod svrchovaností Benátek. V 15. století byl významným střediskem humanistické kultury, od 16. století důležitou strategickou pevností. Roku 1797 připadl spolu s Benátkami habsburské monarchii, v letech 1805-1813 byl součástí ilyrských provincií, 1815-1918 hlavním městem dalmatského království v rámci rakouské, resp. rakousko-uherské monarchie. V roce 1918 byl okupován italským vojskem a na základě rapallské dohody byl roku 1920 přičleněn i s okolím a několika ostrovy k Itálii (většinu obyvatelstva města tvořili Italové, v jeho okolí zase převládalo chorvatské obyvatelstvo). V roce 1944 byl obsazen jugoslávskou armádou a rozhodnutím pařížské mírové konference roku 1947 připojen k Jugoslávii. Od roku 1991 je součástí samostatného Chorvatska.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Benátská republika, Nin.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: