WimpfenŠlechta
Německý rod původně měštanský (z Norimberka), od roku 1555 šlechtický; Maxmilián von Wimpfen (1770-1854), rakouský maršál, účastník rusko-rakousko-turecké války 1788-89 a válek s revoluční a napoleonskou Francií 1792-1814 (Neerwinsden, Arcole, Slavkov, Aspern, Lipsko); od roku 1824 náčelník rakouského generálního štábu; Franz hrabě von Wimpfen (1797-1870), rakouský polní zbrojmistr; narozen v Praze, účastník napoleonských válek 1813-15, italského tažení 1848 (Custozza) a 1859 (Magenta, Solferino); za podíl na neúspěších v roce 1859 odvolán z činné služby; Emanuel Felix von Wimpfen (1811 -1884), francouzský maršál, účastník krymské války 1853-56 a tažení proti Rakousku v severní Itálii v roce 1859. V roce 1870 za prusko-francouzské války převzal po zraněném maršálu MacMahonovi velení obklíčené francouzské armády u Sedanu a podepsal její kapitulaci. Po válce se musel ospravedlňovat před francouzským veřejným míněním.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 1. 2020
Autor: -red-

Reklama: