bitva u AspernuRakousko-francouzská bitva za napoleonských válek (1809). Na počátku rakousko-francouzské války obsadil Napoleon v květnu 1809 Vídeň a vyrazil vstříc rakouskému arcivévodovi Karlovi, který s armádou o síle 105000 mužů postupoval na severním břehu Dunaje k Nussdorfu. Po překročení Dunaje obsadily jednotky francouzského maršála Massény 21.5. Aspern a jednotky maršála Lannese vesnici Essling. Následoval rakouský útok, který přišel v době, kdy Francouzi měli za Dunajem zatím pouze 40000 mužů. Po celodenním boji arcivévoda Karel Aspern dobyl. Neuspěl ani Napoleonův pokus dosáhnout obratu útokem jízdy, ani přisunutím posil. Když Rakušané 22.5. nasadili do protiútoku rezervy granátníků, Napoleon (který mezitím vyčerpal všechny rezervy) zahájil ústup. Obě strany utrpěly v bitvě těžké ztráty – Rakušané přes 23000 mužů, Francouzi přes 44000. Ačkoliv Napoleonova pověst neporazitelného vojevůdce u Aspernu utrpěla vážnou újmu, vítězství mělo pro Rakušany spíše morální význam – jejich následná porážka u Wagramu znamenala vítězné završení Napoleonova tažení.

Datum vytvoření: 28. 3. 2008
Datum aktualizace: 28. 3. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: André Masséna, bitva u Wagramu, Wimpfen.

Reklama: