Wat Tyler[Tajlr] Wat (Walter), †15.6.1381, vůdce anglického rolnického povstání v jihovýchodní Anglii v květnu-červnu 1381. Původně svobodný rolník, voják ve stoleté válce s Francií, stoupenec lolardů, radikálních vykladačů Viklefova reformního učení. Vůdcem rolníků zvolen 7.6.1381 v Maidstonu v Kentu, poté vedl vzbouřence na Londýn, kde 14. 6. přednesl jejich požadavky králi Richardovi II., při dalším jednáni byl však zákeřně zabit. Viz také povstání Wata Tylera.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: stoletá válka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: