Wang Jang-ming*15.10.1472 – †9.1.1529, čínský neokonfuciánský filozof, kritik dogmatického formalismu a fenomenalismu školy Ču Siho. Navazovala na idealismus jiného konfuciána Lu Siang-šana (*1139 – †1193), zdůrazňujícího lidskou odpovědnost, vyplývající ze svébytnosti vědomí. Protože "zákonitosti reality nejsou mimo mé srdce" (tj. vědomí), zákony bytí a myšlení jsou tytéž. Svědomí (liang-c') dává kritérium správného jednání a je východiskem lidské emancipace, svobody vůle a rozhodnutí. Svědomím člověk přesahuje sebe sama, což je základem jeho svobody: v něm dosahuje vědomí nebe a země (tj. veškeré reality). Sebepřesahování ovšem znamená postulát vyústění znalostí v jednání. Vědění a jednání se vzájemně předpokládají. Lid sjednocuje tři síly: nebe, zemi, člověka. Wang Jang-mingův monismus srdce vrcholí v požadavku univerzální lásky všech ke všem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: