vynálezV širším smyslu vytvoření něčeho nového, co dříve nebylo. Tím se vynález liší od objevu, který odkrývá neznámé objektivně existující jevy, vlastnosti nebo zákonitosti. Vynálezy mohou vzniknout ve všech oborech lidské činnosti. V užším smyslu se rozumí vynálezem nový výtvor v oblasti techniky. Na vynálezy tohoto druhu lze udělit ve většině zemi patenty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 5. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: objev, patent.