patentPrávo
Právo, výlučné právo k využití vynálezu, udělené patentovým úřadem původci vynálezu nebo osobě, na kterou původce své právo přenesl. Předmětem patentu mohou být pouze vynálezy patentovatelné, přitom zásadně musí jít o tvůrčí činnost vynálezce, jejímž výsledkem je nový technický výsledek, který je pokrokem proti současnému stavu a který lze v současném hospodářství využít. Patentem se rozumí listina vydaná patentovým úřadem k osvědčení práva. Udělením patentu získává jeho majitel výlučné právo k využití vynálezu po dobu platnosti patentu. Doba ochrany patentu je různá podle zemí, průměrně činí 15 let. Využití patentu třetími osobami je možné pouze na základě licence.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: art protis.

Reklama: