výbuchGeologie
Geologie, erupce – náhlý prudký únik par a plynů ze sopečného jícnu. Při výbuchu sopky bývá strhávána i láva, ze které vznikají nesouvislé sopečné vyvrženiny nebo dojde k výlevu žhavotekutého magmatu na zemský povrch. Při výbuchu gejzíru dochází vlivem přetlaku páry nebo plynů k prudkému výronu páry a vody.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 10. 2005
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: