sopkaVulkán – místo na povrchu zemském, na němž proniklo nebo proniká žhavotekuté magma – láva. Magma vystupuje při erupci (výbuchu) ze zemského nitra sopouchem do kráteru. Sopky se dělí podle materiálu na tufové (z nesouvislých sopečných vyvřelin), lávové (z lávových výlevů) a smíšené (stratovulkány). Podle činnosti v dnešní době se rozlišují sopky činné (aktivní) a vyhaslé. Podle toho, kolika výbuchy vznikly, se sopky dělí na monogenní a polygenní. Na Zemi je asi 430 činných sopek, z větší části vázaných na hlavní tektonické linie. Často jsou uspořádány paralelně s pobřežím. Největší počet lemuje Tichý oceán. Ve vnitrozemí sopečné řady vroubí příkopové propadliny (Východoafrický příkop). Po ukončení sopečné činnosti se vyskytují postvulkanické exhalace (solfatáry, gejzíry, fumaroly, termy, mofetty). Sopečnou činnost studuje vulkanologie.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Asama-jama, bahenní sopka, Bishopův prsten, Celebes, erupce, Etna, Flores, fumarola, medicína katastrof, Mont Pelée, parazitní kužel, stratovulkán, Stromboli, Venušina sopka, vulkanologie, výbuch.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: