Vojtěch ZamarovskýLiteratura
*5.10.1919 (Trenčín) – †26.7.2006 (Praha), český spisovatel, překladatel a publicista slovenského původu. Absolvoval gymnázium, kde maturoval v roce 1938. Poté započal studia na Vysoké škole obchodní v Praze, po roce ale přestoupil na Právnickou fakultu Slovenské univerzity v Bratislavě. Studia práv dokončil v roce 1943. Pracoval ve Slovenské národní bance. Při zaměstnání dálkově pokračoval ve studiu Vysoké školy obchodní. V letech 1946–1951 pracoval na Úřadu předsednictva vlády v Praze, v období 1951–1953 byl zaměstnancem Státního plánovacího úřadu a v letech 1953–1956 vydavatelským pracovníkem Státního nakladatelství krásné literatury v Praze. Od roku 1956 byl ve svobodném povolání. Zpočátku se věnoval činnosti odborného překladatele z oblasti ekonomiky a finančnictví, ale záhy se soustředil na vlastní literární tvorbu. V jeho tvorbě se projevuje dlouhodobý zájem o historii starověkých kultur. Touto tématikou se zabýval už ve svém prvním díle, historickém cestopise o Mezopotámii, Egyptě a Řecku Za sedmi divy světa (1960, 1994), V knize Objevení Tróje (1962) umocnil dynamiku vyprávění důrazem na tvořivou činnost člověka při archeologickém objevování – část díla tvoří esej o objeviteli Tróje H. Schliemannovi a jeho obrovském úsilí dosáhnout vytyčeného cíle. Ve vyprávění o dějinách a kultuře Chetitské říše Za tajemstvím říše Chetitů (1963) klade důraz na životní příběh rozluštitele řeči a písma Chetitů Bedřicha Hrozného. Dalším dílem o historickém objevu je Na počátku byl Sumer (1966). Kniha Bohové a hrdinové antických bájí (1969, 1998) je sestavena jako naučný slovník, ale zachovává si vypravěčský styl. V knize Dějiny psané Římem (1971, 1988) popsal tisíciletou historii válek Římské říše. Řecký zázrak (1974, 1990) je popisem starořeckých dějin od prehistorie až do ztráty samostatnosti ve válkách s Římem. V díle Jejich veličenstvo pyramidy (1977) popsal nejen historii starověkého Egypta, ale i osobnosti, které se podíleli na odhalování jeho tajemství. O starověkém Egyptě je i kniha Bohové a králové starého Egypta (1986). Historii antických olympijských her v kontextu novodobých olympiád popsal v díle Vzkříšení Olympie (1978). Své vlastní dílo mapuje v knize Návrat do starověku (1992). Byl rovněž plodným překladatelem z angličtiny, francouzštiny a němčiny. Přeložil mimo jiné i Epos o Gilgamešovi a převyprávěl ho pro děti v knize Gilgameš (1975). Podle staroegyptských pramenů převyprávěl také klasické dílo egyptské literatury Sinuhet (1978).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2016
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: