Vojtěch Tuka*4.7.1880 – †20.8.1946, slovenský právník a klerofašistický politik maďarského původu. V letech 1907-1911 působil jako profesor univerzity v Pětikostelí, v letech 1911-1914 v Budapešti a v letech 1914-1919 na Alžbětinské univerzitě v Bratislavě. Ve 20. letech byl hlavním představitelem maďarského iredentistického hnutí v Československu, jehož politické cíle prosazoval od roku 1921 jako funkcionář HSĽS. Hlásal protičeský šovinismus a reakční slovenský autonomismus, udržuje přitom úzké kontakty s vládnoucími kruhy horthyovského Maďarska i s iredentistickými a fašistickými silami v Rakousku, Německu, Polsku a Itálii. V letech 1921-1929 působil jako redaktor Slováka, v letech 1925-1929 jako poslanec, v letech 1923-1929 pak jako vůdce Rodobrany. V roce 1928 otevřeně vystoupil proti Československu a připravoval protistátní spiknutí. V lednu 1929 byl zatčen a v říjnu téhož roku odsouzen za velezradu a špionáž ve prospěch horthyovského Maďarska k 15 letům vězení. Roku 1937 byl propuštěn na základě milosti prezidenta republiky, v roce 1938 se znovu politicky aktivizoval a v letech 1938-1939 se významně podílel na rozbití Československa. Od března do října 1939 byl náměstekem předsedy, od října 1939 do září 1944 pak předsedou vlády klerofašistické Slovenské republiky. V letech 1940-1944 byl současně ministrem zahraničních věcí. V letech 1939-1942 byl místopředsedou HSĽS. Byl představitelem militantní fašistické skupiny, úsilující o plné podřízení Slovenska nacistickému Německu. V roce 1946 byl odsouzen Národním soudem k trestu smrti a popraven.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Hlinkova slovenská ľudová strana, Ivan Dérer, Jozef Tiso.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: