vodní květZelený povlak v povrchové části stojatých nebo pomalu tekoucích vod. Tvoří ho planktonní organismy, hlavně druhy sinic rodů Aphanizomenon a Anabaena, ale také řasy Volvox nebo Botryococcus. Někdy vzniká seskupením několika složek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: eutrofizace, Microcystis, plankton.

Reklama: