planktonBiologie
[Řečtina], biologie, společenstvo drobných rostlin a organismů, trvale se vznášejících ve volné vodě. Nemají žádnou nebo jen omezenou schopnost aktivního pohybu. Dělí se na fytoplankton, zahrnující rostlinné organismy a zooplankton, zahrnující živočišné organismy. Podle velikostí se rozlišuje nanoplankton a tzv. silový plankton. Společenstvo příbřežní zóny se označuje jako litorální, popřípadě neritický plankton. Silné přemnožení planktonních sinic se označuje jako vodní květ, přemnožení ostatních planktonních organismů jako vegetační zbarvení vody.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: Asterionella, batypelagiál, bičivky, Coccomonas, Dinobryon, globigerinové bahno, Gonium, Halosphaera, Heterostraci, nanoplankton, nekton, Noctiluca, pelagiál, perloočky, Phacus, ploutvenky, potamoplankton, Pteromonas, sapropel, Scenedesmus, seston, Silicoflagellineae, slunivky, stojaté vody, velryby, vršenky, živičná břidlice, zooplankton.