vodní doprava



Pohyb plavidel po vodních cestách za účelem přepravy osob nebo nákladů. Podle geografické příslušnosti vodních cest a účelu, k jakému slouží, se vodní doprava rozděluje na námořní a vnitrozemskou, na mezinárodní (z přístavu jedné země do přístavu druhé země) a vnitrostátní (prováděnou uvnitř hranic jednoho státu – i po mezinárodních vodních cestách), na osobní a nákladní. Podle dělení vodní dopravy se dělí i plavidla například na námořní, vnitrozemská, osobní, nákladní, smíšená, traťová a místní.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: loď, plavební linka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: