vlohaPsychologie
Psychologie, prvotní, neurofyziologicky podmíněná individuální dispozice k výkonu určité činnosti, uplatňující se prostřednictvím vytvořených schopností; vrozený a ontogenezí utvářený předpoklad (podmínka) formování a rozvoje takzvaných přirozených (prvotních) schopností v procesu učení; dispoziční rámec možností určující, v jakém rozsahu (do jaké míry) se mohou rozvinout přirozené perceptuální, psychomotorické a intelektové schopnosti člověka. Míra využití vloh, které nelze zaměňovat s nadáním či talentem, závisí především na osobnosti jedince a vlivech prostředí, v němž žije.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: