prostředíBiologie
Biologie, soubor všech činitelů (faktorů) a podmínek, které působí na živý systém (organismus, populaci, biocenózu, ekosystém, biosféru) jak z vnějšího okolí (vnější prostředí), tak i uvnitř systému (vnitřní prostředí). Každý živý systém je otevřený; přijímá z prostředí látky i energii (vstupy) a naopak látky i energii vydává (výstupy). V kybernetice se při makropřístupu kdy vnitřní struktura systému zůstává „černou skříňkou“, rozumí prostředím především „vstupy“; pokud se „výstupy“ jako reakce systému stávají součástí vnějších podmínek, zahrnují se do p. také. Faktory (činitele) prostředí lze dělit různým způsobem: na biótické (životné) a abiotické (neživotné), jednoduché (světlo, teplota, vlhkost) a složité (jiný organismus, klima), na etoplastické (ovlivňují chováni), fyzioplastické (ovlivňují činnost systému) a morfoplastické (ovlivňují velikost, barvu a tvar).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: učení, vloha, životní prostředí, zpětná vazba, zrání.

Reklama: