vládní vojskoVojenství
Název pro české vojenské útvary v protektorátě Čechy a Morava, zřízené po likvidaci československé armády roku 1939 z části jejích profesionálních důstojnických a poddůstojnických kádrů. Představovalo nepočetnou (maximální stav 7000 mužů) a špatně vyzbrojenou symbolickou jednotku, kontrolovanou německým vojskem velícím v protektorátě a používanou hlavně, ke strážní službě. Velitelem vládních vojsk byl státní prezident protektorátu, správní záležitosti vojska spadaly do kompetence předsedy protektorátní vlády. Na jaře roku 1944 byla většina vládních vojsk odvelena do severní Itálie, kde vykonávala druhořadé technické služby. Část jeho příslušníků zde přeběhla k italským partyzánům a po jejich boku se účastnila protifašistického boje. Někteří příslušníci vládního vojska se účastnili též Květnového povstání českého lidu roku 1945.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 11. 2006
Autor: -red-