Květnové povstání 1945České národní povstání v roce 1945 – historie, otevřené ozbrojené vystoupení českého lidu proti nacistickým okupantům na sklonku 2. světové války, začátkem května 1945. Vypuklo živelně jako výraz spontánního odporu českého národa proti okupantům i kolaborantům a jako reakce na rozklad okupačního mocenského aparátu a rychlý vítězný postup spojeneckých vojsk. Začalo 1.5.1945 místními povstáními a nepokoji v několika moravských a českých městech (Přerov Nymburk), 3. 5. se rozšířilo do severovýchodních Čech (Železný Brod, Semily, Jilemnice), 4.4. na Kladensko a 5.5. vyvrcholilo Pražským povstáním, které bylo signálem k revolučnímu vystoupení českého lidu na celém okupovaném území. Do čela povstání se postavila Česká národní rada. Na její půdě se střetávaly různé síly českého protifašistického odboje a jejich rozdílné koncepce povstání. V řadě míst došlo k ustavení revolčního národního výboru a k přebírání závodů revolučními závodními radami. Těžištěm povstání byly boje v Praze, které začaly 5.5. bojem o budovu Rozhlasu a vyvrcholily v následujících dnech obranou 1600 barikád v pražských ulicích, jíž se účastnily desetitisíce Pražanů (největší střetnutí na Trojském mostě, v Krči, na Pankráci a na Smíchově). Boj s přesilou nacistických vojsk byl ztěžován nedostatkem zbraní. 7.5. podnikli nacisté útok na Prahu a na několika místech pronikli až do středu města, přičemž se dopustili zločinů na civilním obyvatelstvu. Hrozba úplného zničení Prahy přiměla představitele české národní rady k jednání s německým velením, pod tlakem kompromisnických sil v ČNR byla pak odpoledne 8.5. uzavřena mezi ČNR a německým vojenským velením dohoda o kapitulaci německých vojsk v Praze a jejich nerušeném průchodu na západ, která ovšem nebyla německou stranou důsledně dodržována (ignorována zejména jednotkami SS). Boje tak pokračovaly až do rána 9. 5., kdy pražská operace sovětských vojsk dokonala osvobození Prahy. Během následujících dvou dnů bylo dovršeno osvobození celé země. Květnové povstání českého lidu bylo vyvrcholením protifašistického odboje českého národa a významným mezníkem národní a demokratické revoluce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Česká národní rada, čs. odboj za druhé světové války, Ferdinand Schörner, Praha, Ústřední rada odborů, vládní vojsko.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: