viskozimetrZařízení k měření viskozity. Využívá například dobu průtoku určitého objemu tekutiny kapilárou při známém rozdílu tlaků mezi konci kapiláry – kapilární viskozimetr, nebo například dobu pádu koule v kapalině – Stokesův viskozimetr, anebo moment síly přenášený tekutinou při jejím pohybu mezi dvěma souosými válci rotujícími různou rychlostí – viskozimetr rotační.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-