vírRotující útvar proudící tekutiny, který se tvoří při výrazných změnách tlaku a rychlosti, k nimž dochází při výtoku z nádrže nebo při oblékání tělesa. Pohybuje-li se například malá část objemu proudící tekutiny jinou rychlostí než část protilehlá (například vlivem viskozity či tvaru oblékaného tělesa), počne tento objem rotovat kolem osy kolmé ke směru proudění, rušivý vliv takto vznikajích vírů začne převládat při nadkritickém Reynoldsově čísle, kdy laminární proudění přejde v turbulentní.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: tromba.

Reklama: