Reynoldsovo čísloFyzika
Fyzikální a technická značka, Re, bezrozměrná veličina charakterizující proudění tekutiny; Re = ul/v (u rychlost proudění, l- charakteristický rozměr oblékaného nebo protékaného tělesa, v – kinematická viskozita tekutiny). Reynoldsovo číslo umožňuje přenášet výsledky z modelů na objekty skutečné velikosti (letadla, vodní díla). Kritické Reynoldsovo číslo odděluje laminární proudění (podkritické Re) od turbulentního (nadkritické Re).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: bezrozměrné parametry, Kármánovy víry, laminární proudění, Osborne Reynolds, vír.