Vietnamská válkaOzbrojený konflikt USA a Jižního Vietnamu na jedné a severního Vietnamu a Národní fronty osvobození jižního Vietnamu (NFO) na druhé straně (1964–1975). Válka byla poslední fází mnohaletého konfliktu, který začal v roce 1945 odporem vietnamských komunistů proti francouzské koloniální nadvládě (francouzsko-vietnamská válka). Roku 1954 byl Vietnam rozdělen na komunistickou Vietnamskou demokratickou republiku na severu a proamerickou Vietnamskou republiku na jihu. Do čela jižního Vietnamu byla dosazen jako prezident Ngo Dinh Diem, který postupně začal vládnout takřka despoticky. Růst opozice proti Diemovi vedl v roce 1960 ke vzniku komunistické NFO a její ozbrojené složky – Vietcongu. Roku 1963 byl Diem svržen vojenským převratem. Dosavadní pokusy komunistů využít politických zmatků v jižním Vietnamu ke sjednocení obou zemí pod levicovou vládou ještě zesílily a rozhořely se boje partyzánů Vietcongu a severovietnamské armády s jihovietnamskými vojsky. V USA rostly obavy z tohoto vývoje a z dalšího šíření komunismu. Po incidentu v Tonkinském zálivu v létě 1964 rozhodl Kongres o zahájení vojenské intervence. První američtí vojáci dorazili do oblasti v únoru 1965 a zahájili operace, které měly vytlačit Severovietnamce z jižního Vietnamu. Začaly také mohutné americké nálety na Severní Vietnam. Přes dílčí úspěchy se Američanům a jejich spojencům nedařilo dosáhnout rozhodujícího vítězství, ztráty a náklady na válku rostly. Ve 2. polovině 60. let v USA sílil odpor veřejnosti proti americké účasti ve válce, který trval až do konce konfliktu. Během roku 1967 utrpěli partyzáni nejtěžší porážky, ale v lednu 1968 zahájili velkou ofenzívu Tet s cílem vyvolat všeobecné protiamerické povstání. Po krachu této akce pokračovaly boje partyzánského typu. Na jaře 1972 zaútočila severovietnamská armáda za použití těžké techniky a obsadila část jižního Vietnamu, do podzimu byli útočníci vyhnáni. Na počátku 70. let bylo zahájeno stahování amerických jednotek a začala i mírová jednání v Paříži. 27.1.1973 byla podepsána mírová dohoda a do konce března Američané opustili Vietnam. Komunisté však roku 1975 zahájili novou ofenzívu, prorazili všechny obranné linie a dobyli hlavní město jižního Vietnamu Saigon. Americká letadla stihla z města evakuovat několik tisíc lidí. 2.7.1975 byly oba vietnamské státy spojeny a vznikla Vietnamská socialistická republika. Vietnamská válka proslula neúprosností bojů, zbytečnými masakry na obou stranách, terorizováním civilistů i používáním chemických zbraní.

Datum vytvoření: 10. 9. 2007
Datum aktualizace: 12. 12. 2019
Autor: mim

Odkazující hesla: Francouzsko-vietnamská válka, incident v Tonkinském zálivu, napalm, ofenzíva Tet, Robert Strange McNamara, Vietcong, Vietnam.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: