vhledPsychologie

Anglicky insight – jeden ze základních pojmů gestaltismu označující takovou psychickou aktivitu, která vytváří svou zdánlivou spontaneitou „efekt okamžitosti“ v procesu řešení problémů. Rozumí se tím náhlé nalezeni řešení bez subjektivní zdůvodnitelnosti této skutečnosti. Zatímco v rámci gestaltismu se vhled vykládá celostní restrukturací tvarových kvalit a vztahů v rámci poznávacích procesů, interpretuje psychologie tento jev jako projev a výsledek předchozí poznávací činnosti subjektu, zejména procesu zobecňování. Pojem vhled nelze ztotožňovat s výrazem vcítění (empatie).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 5. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: difúzní myšlení, inkubace, řešení problémů.