řešení problémůPsychologie
Označení tematické oblasti psychologie myšlení, zabývající se analýzou předpokladů úspěšného řešení problémů v rámci specifických strategií psychické činnosti. Výsledky experimentálního studia řešení problémů vedly ke stanovení základních etap tohoto procesu (formulace problému, vhled do problémové situace, formulace hypotézy, strukturace a restrukturace vztahů v problémové situaci, způsob ověřování hypotézy), dále ke klasifikaci či typologii problémů (podle charakteru problémů, hypotéz a strategií, podle způsobu formulace problému, jeho závažnosti a motivační zainteresovanosti řešitele), k analýze závislosti typu řešení problémů na subjektivních faktorech týkajících se osoby řešitele a k analýze vnějších faktorů, ovlivňujících průběh řešení problémů relativně nezávisle na jeho osobnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2006
Autor: -red-