věž bateriováVojenství
Článek pozdně gotických a renesančních dělostřeleckých opevnění. Mohutná, nejčastěji okrouhlá či polygonální věž se silnými zdmi, výrazně převyšující přilehlé karliny a umožňující velkou koncentraci děl. Věž bateriová a její systémy představuji hlavní obranné stavby jak u doplněných fortifikací starších hradů (severní fronta Pražského hradu), tak i u novostaveb 15. až 16. století (Doubravská Hora, Hartenštejn u Bochova).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 4. 2016
Autor: -red-