Varšavská smlouvaSmlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsaná 14.5.1955 ve Varšavě mezi Bulharskem, Československem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem, Sovětským svazem, Albánii a Německou demokratickou republikou, jako reakci vstupu Německé spolkové republiky do NATO. Úkolem Varšavské smlouvy bylo spolupracovat ve vojenské oblasti při společné obraně jejich socialistického zřízení, zajišťovala mj. i přítomnost sovětských jednotek na území členských států. Varšavská smlouva vstoupila v platnost 5.6.1955 a byla uzavřena na dobu 20 let s automatickým prodloužením o 10 let pro státy, které ji rok před uplynutím nevypoví. Nejvyšším politickým orgánem byl Politický poradní výbor. Roku 1985 byla platnost Varšavské smlouvy prodloužena na dalších 30 let, ale v důsledku pádu komunistického režimu v zemích východní Evropy se v roce 1991 rozpadla.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 6. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: Československá lidová armáda, maďarské povstání, moskevská konference, Pavel Ivanovič Batov, Rusko, Sovětský svaz, Varšava.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: