Válka španělských kolonií za nezávislost 1810-1826Osvobozenecká válka španělských kolonií v Americe proti koloniální nadvládě Španělska. Byla výsledkem rostoucí nespokojenosti se stávajícím feudálním hospodářským a politickým systémem správy kolonií a byla umožněna oslabením centrální moci v koloniích v době okupace Španělska francouzskou armádou v letech 1808-1814. Za její začátek se považují povstání roku 1810 v Caracasu (19.4.), Buenos Aires (25.5., M. Belgrano), Bogotě (20. 7.), Dolores (Mexiko, 16. 9., v čele M. Hidaigo y Costilla) a v Santiagu de Chile (18. 9.), jejich výsledkem bylo okamžité vyhlášení nezávislosti místokrálovství Nové Španělsko, Peru, Nová Granada, La Plata a generálních kapitanátů Guatemala, Venezuela, Chile a Kuba. Od roku 1811 existovaly nezávislé republiky v dnešní Venezuele (do prosince 1814, F. de Miranda), Kolumbii (do května 1816), Uruguayi (do ledna 1817, J. G. Artigas), Chile (do října 1814), Mexiku (do prosince 1815, J. M. Morelos y Payón). Do roku 1816 se Španělům podařilo rozbít povstalecké síly a prakticky všude obnovit koloniální režim. Napomohly tomu nejen rozpory mezi novými státy, ale hlavně obnova absolutismu ve Španělsku a kompromisní politické části kreolské buržoazie (hlavně statkářů). Na jaře 1816 znovu vypuklo ozbrojené osvobozenecké hnutí, v červenci 1816 byla vyhlášena nezávislost Spojených provincií La Platy (J. de San Martín), roku 1817 osvobozeno Chile (viz také Paseo de Andes), v letech 1817-1818 většina Venezuely, v srpnu 1819 celá Nová Granada (S. A. Bolívat y Ponte). Roku 1821 vyhlášena nezávislost Peru (J. de San Martín) a Mexika (V. Guerrero, A. de Itúrbide), roku 1824 Španělé poraženi u Ayacucha (A. J. de Sucre), v lednu 1826 se vzdaly poslední španělské posádky v přístavu Callao a na ostrově Chiloé. Válka znamenala rozpad španělské koloniální říše v Americe a stala se významným faktorem dalšího formování moderních nároodů v Latinské Americe, vedla k likvidaci feudálních institucí a k vytvoření předpodkladů pro vznik vztahů a republik s demokratickými režimy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: