válečné zločinyPorušení pravidel o vedení války stanovených v mezinárodních úmluvách nebo porušení válečných zvyklostí, spočívající zejména v zavraždění, trýznění nebo deportaci k otrocké práci nebo k jiným účelům přislušníků civilního obyvatelstva obsazeného území, zavraždění nebo trýznění válečných zajatců nebo osob nacházejících se na širém moři, usmrcení rukojmích, plenění veřejného nebo soukromého vlastnictví, použití mezinárodním právem zakázaných prostředků a metod vedení války. Podle mezinárodního práva platí pro válečné zločiny zásada osobní odpovědnosti pachatelů a podle mezinárodní konvence přijaté OSN v roce 1968 platí další zásada, že některé válečné zločiny se nepromlčují.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 1. 2020
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: